Система за пакетиране на карти

  • Продукти: предплатени карти, ваучери, смарт-карти, карти за интернет достъп, SIM-карти и др.
  • Размер на картите: CR80 (ISO 7810), 54 x 85.60 мм
  • Дебелина на пакета: до 4 мм
  • Пакетиране на верига от 10 карти или поединично
  • Скорост: до 120 карти/мин, (7,200 карти/час)