Високоскоростна машина за книговезване със спирала

  • Мин. формат: 65 х 80 мм
  • Макс. формат: 350 x 350 мм
  • Размер на спиралата: 1/4″ – 1-1/4″
  • Дебелина на книжното тяло: до 28 мм
  • Скорост: до 1000 книги/час