Изисквания и препоръки към файловете за печат

С цел качествена и навременна изработка на вашия продукт е необходимо да бъдат спазени следните изисквания:

Наддаване (Bleed)

Всички елементи които докосват формáта на публикацията трябва да продължават с 3-5 mm над края, за да не се получат бели линии при довършителните процеси (рязане, щанцоване и др.). Важно е да се предвиди наддаване още при подготовката на елементите на дизайна, в противен случай те могат да бъдат прерязани на неправилно място. При изработка на продукти с език за лепене (кутии, пирамидки и др.) е необходимо наддаването при залепването да е 3 mm, а самият език минимум 10 mm. С цел качествена изработка на изделие с каширане bleed-а трябва да е не по-малък от 5 mm.

Щанцоване, частичен лак

Контурите необходими за щанца, частичен лак, преге и други довършителни процеси трябва да се съдържат във файла, като се използва спотов цвят. Всички такива обекти трябва да са с включен overprint. Щанците се изобразяват с линия с дебелина 1 pt, като червен спотов цвят (по CMYK стойност 0/100/100/0) обозначава нож, зелен спотов (100/0/100/0) – биг, син (100/0/0/0) – перфорация). Частичният лак се обозначава с произволен спотов цвят задължително с включен overprint, като е необходимо да бъдат съобразени и правилата за наддавaнe (bleed).

Черно и надпечат (overprint)

С цел да се избегне видим ефект на липса на регистър в случай на черен текст, линии или малки обекти върху цветна подложка, настройките за експонация при нас са с включен overprint на черните (100% K) елементи. При наличие на елементи за които overprint не е препоръчителен (напр. големи черни повърхности със снимка или подложка под тях), трябва да се упомене изрично начина на експонация.

  • стандартно черно (regular black), при което автоматично се включва overprint функцията: 100K
  •  богато (съставно) черно (rich black): 40C-40M-30Y-100K. Максималното общо покритие на мастилото не трябва да надвишава 300%, като това води до по-голяма гъвкавост и по отношение избора на хартия.

Друг често срещан проблем е случайно включване на overprint при бели или друг цвят обекти, което води до изчезване или смяна на цвета на елементите. С цел да се избегнат подобни случаи е препоръчително да се изключи overprint на всички обекти. Ако в проекта е използвано захващане или overprint на не черни елементи и/или други, или има други специфики, те трябва да бъдат описани в текстов файл, придружаващ файловете

Бял (светъл) текст върху черен фон

Поради факта че 100K може да изглежда твърде светло, когато се отпечатва на по-големи повърхности, често се използва съставно черно включващо други цветове освен черния. При печат на бял текст върху такъв фон (или върху тъмна снимка), дори минимално отклонение от регистъра може да направи текста нечетим. В случай че шрифта е серифен, курсив, или тънък (thin) приемливата минимална големина е 10 pt, а при несерифен шрифт – 8 pt. В съответствие с ISO 12647-2, допустимото отклонение в регистъра при центъра на изображение с големина B2 и хартия над 65 gsm е до 0,08 mm, а в останалите случаи до 0,12 mm.

Точни (Spot) цветове

Обикновено „фирмените“ цветове са дефинирани с PANTONE® цветови кодове, които отговарят на формула със съответен цветови микс. При нас те се замерват със спектрофотометър, като допустимото отклонение по ISO 12647-2 в ΔЕ (delta E) е 3. Важно е да се знае, че един и същ цветови микс може да доведе до различен цвят в зависимост от използваната хартия. Например може да сравните цвят 123 на хартия с покритие (коатирана) и хартия без покритие (некоатирана) използвайки PANTONE® solid coated and PANTONE® solid uncoated цветови наръчници. С цел да се постигне визуално еднакъв цветови резултат е добре да се дефинират конкретни цветове за различните хартии и начин на печат: например ако искате да постигнете цвят PANTONE® 123C (за хартия с покритие) когато печатате визитки, може би ще предпочете да използвате PANTONE® 115U (за хартия без покритие). Трябва да се има предвид също че много PANTONE® спотови цветове не могат да бъдат възпроизведени при четирицветен печат.

Предвиждане на фреза (Consider the binding)

В случай на изделие с набор на колите вътрешната част на страниците (gutter) трябва да съдържа 3-5 mm „сляпа част“. Тази част ще отпадне при преминаването на страниците през фрезата. Това трябва да се вземе предвид при страници които съдържат елементи или изображения, които преминават от едната страница на следващата. Най-лесното разрешение е да се използват елементи при които рязането на няколко милиметра не биха довели до визуално дразнещи резултати – например трева или гора. Най-добрия и точен метод е да се направи презастъпване (overlap), като 6 mm от изображението трябва да е еднакво от вътрешните части и на лявата и на дясната страница (когато от фрезата отпаднат по 3 мм от всяка – изображението ще се получи правилно).

Печатницата си запазва правото да откаже приемането на материали, които не отговарят на техническите спецификации. Печатницата си запазва правото да извършва промени във файловете при необходимост, за постигане на по-високо качество на продукцията, като съответно уведомява клиента. Клиента е длъжен да заплати разходите по модификацията на изпратените материали, които не отговарят на техническите изисквания.