Изисквания и препоръки към файловете за печат

С цел качествена и навременна изработка на вашия продукт е необходимо да бъдат спазени следните изисквания:

Композитен PDF в цветово пространство CMYK (+ PANTONE®), генериран посредством настройки за различните програми, които трябва да бъдат:
Color Settings- Working Spaces: CMYK-Coated FOGRA39

Наддаване (Bleed)

Всеки файл за печат трябва да има по 5мм наддаване:
– за книги/брошури – по 5 мм от три страни (без наддаване от вътрешната страна).
– за тефтери със спирала по 5 мм от всички страни.
– за кутии, ръкави и други продукти с щанца – по 5мм от всички страни включително и на езика за лепене. Всяко изделие, което се кашира/щанцова трябва да има по 5 мм наддаване от всички страни.

Частичен лак/ топъл печат/ преге

Тези допълнителни операции се отбелязват в самия файл с Pantone с включен overprintна цвета.

Щанцоване

Щанцформата трябва да бъде наложена във файла в Pantone с включен overprint на цвета.
(Червен Pantone цвят за нож, зелен Pantone цвят за биг, син Pantone цвят за перфорация.)

Черно и надпечат (overprint)

С цел да се избегне видим ефект на липса на регистър в случай на черен текст, линии или малки обекти върху цветна подложка, настройките за експонация при нас са с включен overprint на черните (100% K) елементи. При наличие на елементи за които overprint не е препоръчителен (напр. големи черни повърхности със снимка или подложка под тях), трябва да се упомене изрично начина на експонация.

• стандартно черно (regular black), при което автоматично се включва overprint функцията: 100K
• богато (съставно) черно (rich black): 40C-40M-30Y-100K.

Максималното общо покритие на мастилото трябва да не надвишава 300%, като това води до по-голяма гъвкавост и по отношение избора на хартия.

Друг често срещан проблем е случайно включване на overprint при бели или друг цвят обекти, което води до изчезване или смяна на цвета на елементите. С цел да се избегнат подобни случаи е препоръчително да се изключи overprint на всички обекти. Ако в проекта е използвано захващане или overprint на не черни елементи и/или други, или има други специфики, те трябва да бъдат описани в текстов файл, придружаващ файловете за печат.

Бял (светъл) текст върху черен фон

Поради факта че 100K може да изглежда твърде светло, когато се отпечатва на по-големи повърхности, често се използва съставно черно включващо други цветове освен черния. При печат на бял текст върху такъв фон (или върху тъмна снимка), дори минимално отклонение от регистъра може да направи текста нечетим. В случай че шрифта е серифен, курсив, или тънък (thin) приемливата минимална големина е 10 pt, а при несерифен шрифт – 8 pt.
В съответствие с ISO 12647-2, допустимото отклонение в регистъра при центъра на изображение с големина B2 и хартия над 65 gsm е до 0,08 mm, а в останалите случаи до 0,12 mm.

Точни (Spot) цветове

Обикновено „фирмените“ цветове са дефинирани с PANTONE® цветови кодове, които отговарят на формула със съответен цветови микс. При нас те се замерват със спектрофотометър, като допусти мото отклонение по ISO 12647-2 в ΔЕ (delta E) е 3. Важно е да се знае, че един и същ цветови микс може да доведе до различен цвят в зависимост от използваната хартия. Например може да сравните цвят 123 на хартия с покритие (коатирана) и хартия без покритие (некоатирана) използвайки PANTONE® solid coated and PANTONE® solid uncoated цветови наръчници. С цел да се постигне визуално еднакъв цветови резултат е добре да се дефинират конкретни цветове за различните хартии и начин на печат: например ако искате да постигнете цвят PANTONE® 123C (за хартия с покритие) когато печатате визитки, може би ще предпочете да използвате PANTONE® 115U (за хартия без покритие). Трябва да се има предвид също че много PANTONE® спотови цветове не могат да бъдат възпроизведени при четирицветен печат.

Изображения, които преминават от лява на дясна страница (фолио)

Тези изображения се позиционират на двете съседни страници без наддаване в средата. В средата наддаването е 0. В случай, че печатното изделие е с по-голям обем, в готов вид малка част от това фолио остава стрита при отваряне на изделието. Затова не е добре да минават текстове през средата.

изисквания за печат

Печатницата си запазва правото да откаже приемането на материали, които не отговарят на техническите спецификации. Печатницата си запазва правото да извършва промени във файловете при необходимост, за постигане на по-високо качество на продукцията, като съответно уведомява клиента. Клиента е длъжен да заплати разходите по модификацията на изпратените материали, които не отговарят на техническите изисквания.

изисквания за печат
изисквания за печат