Машина за производство на пред-платени ваучери за телефонни оператори, промоционални, лотарийни и клиентски карти, карти за подарък и др.

  • Персонализиращ модул: 2 бр. alphaJET C ink jet
  • OCR кaмера за проверка на отпечатания текст
  • Модул за поставяне на скреч-поле