T: +359 887 388 477E: office@dedrax.com

All Posts By

marsislav

ДЕДРАКС получи FSC® сертификат след успешно преминат одит

By | Uncategorized @bg | No Comments

FSC CERTIFICATE

ДЕДРАКС получи сертификат по FSC® след успешно преминат одит, проведен от NEPCon. Сертифицирането по FSC® е знак за отговорно отношение и прозрачен бизнес относно горското стопанство и продуктите произхождащи от гората. Това означава, че горите се управляват отговорно, което допринася за постигане на устойчиво развитие в дългосрочен план при балансиране на икономическите, социални и екологични ползи. Не на последно място, компаниите, ползвайки сертифицирана хартия, подпомагат процеса и демонстрират отговорно отношение – нещо, на което развитият свят и потребителите отдават огромно значение. Освен отговорно потребление, FSC®-сертификатът гарантира и проследяемост на продукта чрез система за контрол и идентификация.

Дедракс АД премина SMETA одит

By | Новини | No Comments

Дедракс АД премина SMETA одит (SEDEX MEMBERS ETHICAL TRADE AUDIT – Одит за етична търговия на членовете на SEDEX). Одитът бе проведен от BUREAU VERITAS на 14-15/10/2013г. Докладът удостоверява, че компанията няма незакрити несъответсвия.”