Компютъризиран нож за хартия. Подържа до 100 програми за рязане.

  • 50 отреза за минута
  • Макс. ширина на хартията: 1150 мм
  • Макс. височина на хартията: 165 мм